Κύκλος Εκπαίδευσης Μασάζ

Κύκλος Εκπαίδευσης Μασάζ

Κύκλος Εκπαίδευσης Μασάζ

Το Μασάζ έχει κατακτήσει τον χώρο της Υγείας και Ευεξίας, παγκοσμίως. Ανήκει στις πλέον αναγνωρίσιμες μεθόδους θεραπείας μαλακών ιστών και εφαρμόζεται τόσο για λόγους σωματικής όσο και ψυχικής ανακούφισης. Αποτελεί μια τεχνική ποικίλων χειρισμών που εμφανίζεται ιστορικά σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς αλλά εδραιώθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα από τον Σουηδό Pehr H. Ling, ο οποίος άφησε πίσω του ως κληρονομιά τον πασίγνωστο όρο του Σουηδικού Μασάζ – το κλασσικό ρεπερτόριο των χειρισμών που αποτέλεσαν το πρώτο επιστημολογικό πρωτόκολλο της θεραπευτικής εφαρμογής της μάλαξης.

Επομένως, το Μασάζ συνιστά ένα σύνολο τεχνικών που στοχεύουν θεραπευτικά τόσο σε επιφανειακούς όσο και σε βαθύτερους ιστούς, με σκοπό θεραπευτικό, αποκαθιστώντας τις μυοσκελετικές αλλά και οργανικές δυσλειτουργίες. Εφαρμόζεται συνδυαστικά με κάθε άλλη παρέμβαση που εξυπηρετεί στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων του, με συνηθέστερη τις μυϊκές διατάσεις και την θεραπευτική άσκηση – κινησιοθεραπεία. Ενδείκνυται για ποικίλες παθήσεις του οργανισμού, αλλά έχει καθιερωθεί ως μέσο αντιμετώπισης ορθοπαιδικών κυρίως περιστατικών, καθώς οι χειρισμοί με στόχο τα σπλάγχνα παραβλέφθηκαν στο διάβα του χρόνου και πέρασαν στην εξειδίκευση της λεγόμενης Σπλαγχνικής Κινητοποίησης.

Στο KINETIKS το Μασάζ διδάσκεται σύμφωνα με επίσημα και κατοχυρωμένα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται τόσο σε επίπεδο μη θεραπευτικής παρέμβασης όσο και κλινικής εφαρμογής.

Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διπλώματος Ειδικού Μάλαξης, ολοκληρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, όπου η ύλη και το περιεχόμενο διαχωρίζεται στην εκμάθηση ενός πλήρους συνόλου μυοχαλαρωτικών τεχνικών Σουηδικής Μάλαξης (Χαλαρωτικό Μασάζ), και σε περαιτέρω επιλεγμένες μεθόδους από το πεδίο του Θεραπευτικού Μασάζ.

Ο μονοετής Κύκλος Εκπαίδευσης Μασάζ απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ή να εδραιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να γίνουν πλήρως καταρτισμένοι επαγγελματίες του Μασάζ, είτε αυτοαπασχολούμενοι, είτε εργαζόμενοι σε χώρους που παρέχονται υπηρεσίες Υγείας και Ευεξίας. Δίνεται Δίπλωμα Εκπαίδευσης με Πιστοποίηση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μάλαξης (WMF).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Α΄ Μέρος, Χαλαρωτικό Μασάζ - Α΄ Εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους

Διάρκεια:

Το Α΄ Μέρος, Χαλαρωτικό Μασάζ, πραγματοποιείται κατά την περίοδο του Α΄ Εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους, με Έναρξη τον μήνα Οκτώβριο και Λήξη τον μήνα Φεβρουάριο - συνολική διάρκεια, εξήντα (60) ώρες.

Τίτλος Σπουδών:

Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης για το Α΄ Μέρος, Χαλαρωτικό Μασάζ σε όσους δεν συνεχίσουν στο Β΄ Μέρος, Θεραπευτικό Μασάζ, ώστε να μπορούν στο μέλλον να ολοκληρώσουν τον Κύκλο Εκπαίδευσης Μάλαξης, συμμετέχοντας μόνο στα Σεμινάρια του Β΄ Εξαμήνου.

Δίδακτρα:

Το συνολικό κόστος του Α΄ Μέρους, Χαλαρωτικό Μασάζ, είναι 800ευρώ, και η εξόφληση γίνεται σε ισόποσες δόσεις.

Εγγραφή:

Η θέση συμμετοχής για το Α΄ Μέρος, Χαλαρωτικό Μασάζ, κατοχυρώνεται με προκαταβολή 200ευρώ, τα οποία αφαιρούνται από τα συνολικά Δίδακτρα.

Εκπτώσεις:

 • Με έγκαιρη ΠροΕξόφληση του συνόλου των Διδάκτρων του Α΄ Μέρους, Χαλαρωτικό Μασάζ εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, γίνεται έκπτωση 100ευρώ, με τελικό κόστος 700ευρώ, με εφάπαξ πληρωμή.
 • Με προσυμφωνημένη συνέχιση των σπουδών στο Β΄ Μέρος, Θεραπευτικό Μασάζ, ώστε να ώστε να ολοκληρωθεί ο Κύκλος Εκπαίδευσης Μάλαξης, γίνεται ΕΠΙΠΛΕΟΝ έκπτωση 100ευρώ, με τελικό κόστος 600ευρώ, είτε με εξόφληση σε ισόποσες δόσεις, είτε με εφάπαξ πληρωμή.

Πρόγραμμα:

Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής Σεμινάρια:
 • Εισαγωγικό Μάθημα Ανατομίας, με έμφαση στο Μυοσκελετικό Σύστημα
 • Διαχείριση Πελάτη, Δεοντολογία & Επαγγελματικό Προφίλ
 • Λήψη Ιστορικού, Προσωπικά Στοιχεία & Απόρρητο Δεδομένων
 • Σουηδικό Μασάζ, Θεωρία & Πράξη - Πλήρες Πρωτόκολλο Συνεδρίας για όλο το σώμα (Full-Body Massage)

Β΄ Μέρος, Θεραπευτικό Μασάζ - Β΄ Εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους

Διάρκεια:

Το Β΄ Μέρος, Θεραπευτικό Μασάζ, πραγματοποιείται κατά την περίοδο του Β΄ Εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους, με Έναρξη τον μήνα Μάρτιο και Λήξη τον μήνα Ιούνιο - συνολική διάρκεια, σαράντα (40) ώρες.

Τίτλος Σπουδών:

Δίνεται Δίπλωμα Εκπαίδευσης σε όσους ολοκληρώσουν τον Κύκλο Εκπαίδευσης Μάλαξης, έχοντας συμμετάσχει τόσο στο Α΄ Μέρος, Χαλαρωτικό Μασάζ, όσο και στο Β΄ Μέρος, Θεραπευτικό Μασάζ. Πιστοποίηση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μάλαξης (WMF).

Δίδακτρα:

Το συνολικό κόστος του Β΄ Μέρους, Θεραπευτικό Μασάζ, είναι 700ευρώ, και η εξόφληση γίνεται σε ισόποσες δόσεις.

Εγγραφή:

Η θέση συμμετοχής για το Β΄ Μέρος, Θεραπευτικό Μασάζ, κατοχυρώνεται με προκαταβολή 200ευρώ, τα οποία αφαιρούνται από τα συνολικά Δίδακτρα.

Εκπτώσεις:

 • Με έγκαιρη ΠροΕξόφληση του συνόλου των Διδάκτρων του Β΄ Μέρους, Θεραπευτικό Μασάζ εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, γίνεται έκπτωση 100ευρώ, με τελικό κόστος 600ευρώ, με εφάπαξ πληρωμή.

Πρόγραμμα:

Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής Σεμινάρια:
 • Εισαγωγικό Μάθημα Ορθοπαιδικής, με αναφορά στις συνηθέστερες παθήσεις-κακώσεις Μυοσκελετικού Συστήματος
 • Λήψη Ιστορικού, Συμπτωματολογία & Αξιολόγηση Περιστατικών
 • Μασάζ εν τω Βάθει Ιστών (Deep Tissue Massage), Θεωρία & Πράξη - Επιλεγμένες Τεχνικές ΜυοΠεριτονιακής Απελευθέρωσης (MyoFascial Release) σε όλο το σώμα
 • Λειτουργική Μάλαξη (Functional Massage), Θεωρία & Πράξη - Επιλεγμένες Τεχνικές Παθητικής Κινητοποίησης και Χειρισμών Μαλακών Ιστών (Soft Tissue Mobilization) σε όλο το σώμα
 • Εξετάσεις
img
Φυσικοθεραπευτής MSc - Ρεφλεξολόγος
Υπεύθυνος Μάρκος-Βαλσάμης Λυρίτσης
Διάρκεια 100 ώρες
Μαθήματα 9
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping