Κύκλος Εκπαίδευσης Σιάτσου

Κύκλος Εκπαίδευσης Σιάτσου

Κύκλος Εκπαίδευσης Σιάτσου

Το Σιάτσου ανήκει στις Εναλλακτικές Θεραπείες (Alternative Therapies) σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και οι σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κατατάσσουν επιπλέον στις Συμπληρωματικές Αγωγές Υγείας. Δεν υποκαθιστά την Ιατρική, αλλά συνεισφέρει πολλά, παράλληλα με αυτή, στην ποιότητα ζωής και κυρίως στην πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας. Σιάτσου, στα ιαπωνικά, σημαίνει «Πίεση με τα Δάκτυλα». Είναι μια θεραπευτική μέθοδος που εμφανίστηκε ολοκληρωμένη στην Ιαπωνία στις αρχές του 20ου αιώνα και βασίζει τη θεωρία της στην Παραδοσιακή Κινέζικη και Ιαπωνική Ιατρική, όπως και ο Βελονισμός.

Επομένως, το Σιάτσου είναι μια μέθοδος που στοχεύει στη διασφάλιση και τη βελτίωση της σωματικής και της ψυχικής ευεξίας, ενεργοποιώντας προς αυτή την κατεύθυνση το εγγενές σε κάθε οργανισμό θεραπευτικό δυναμικό, ενώ σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματά του παίζει το άγγιγμα και η ανθρώπινη επαφή. Κάθε ενόχληση, σύμπτωμα ή ασθένεια δείχνει, κατά τη θεωρία του Σιάτσου, μια ανισορροπία στη ζωτική ενέργεια του ατόμου. Ο θεραπευτής του Σιάτσου εφαρμόζει πιέσεις αλλά και άλλες τεχνικές, όπως διατάσεις, στους «μεσημβρινούς», τα «κανάλια» μέσα στα οποία ρέει η ενέργεια σε όλο το σώμα, σύμφωνα με την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάει στην αποκατάσταση της ροής της ενέργειας και στην ανακούφιση των ενοχλήσεων, προάγοντας έτσι αυτό το αίσθημα ευεξίας, σωματικής και ψυχικής, που συνδέεται με την υγεία.

Στο KINETIKS το Σιάτσου διδάσκεται από μέλη της Ελληνικής Εταιρίας Σιάτσου (Ελ.Ε.Σι.) και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων γίνεται σύμφωνα με την ενδεδειγμένη ύλη της επίσημης εκπαιδευτικής εγκυκλίου και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Σιάτσου.

Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διπλώματος Θεραπευτή Σιάτσου, με δικαίωμα στην άσκηση του επαγγέλματος όπως αυτή έχει κατοχυρωθεί από το σχετικό ΚΑΔ των Εναλλακτικών Θεραπευτών, ολοκληρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

Ο τριετής Κύκλος Εκπαίδευσης Σιάτσου απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ή να εδραιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να γίνουν πλήρως καταρτισμένοι επαγγελματίες του Σιάτσου, είτε αυτοαπασχολούμενοι, είτε εργαζόμενοι σε χώρους που παρέχονται υπηρεσίες Υγείας και Ευεξίας. Δίνεται Δίπλωμα Εκπαίδευσης με Πιστοποίηση από την Ελληνική Εταιρία Σιάτσου (ΕλΕΣι).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Α΄ Μέρος, Βασικό Σιάτσου - Α΄ Ακαδημαϊκό Έτος

Διάρκεια:

Το Α΄ Μέρος, Βασικό Σιάτσου, πραγματοποιείται και στις δύο περιόδους (εξάμηνα) του κάθε ακαδημαϊκού έτους, με Έναρξη τον μήνα Οκτώβριο και Λήξη τον μήνα Ιούνιο.

Τίτλος Σπουδών:

Δεν δίνεται Τίτλος Σπουδών για το Α΄ Μέρος, Βασικό Σιάτσου σε όσους δεν συνεχίσουν στο Β΄ Μέρος, Θεραπευτικό Σιάτσου και στο Γ΄ Μέρος, Εξειδικευμένο Σιάτσου, καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση να ολοκληρώσουν τον Κύκλο Εκπαίδευσης Σιάτσου, συμμετέχοντας και στα Σεμινάρια του Β΄ και Γ΄ Έτους, ώστε να λάβουν το Δίπλωμα Εκπαίδευσης.

Δίδακτρα:

Το συνολικό κόστος του Α΄ Μέρους, Βασικό Σιάτσου, είναι 1500ευρώ, και η εξόφληση γίνεται σε ισόποσες δόσεις.

Εγγραφή:

Η θέση συμμετοχής για το Α΄ Μέρος, Βασικό Σιάτσου, κατοχυρώνεται με προκαταβολή 150ευρώ, τα οποία αφαιρούνται από τα συνολικά Δίδακτρα.

Εκπτώσεις:

 • Με έγκαιρη ΠροΕγγραφή και πληρωμή της προκαταβολής του Α΄ Μέρους, Βασικό Σιάτσου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, γίνεται έκπτωση 10% (150ευρώ), με τελικό κόστος 1350ευρώ, πάντα με εξόφληση σε ισόποσες δόσεις.
 • Με έγκαιρη ΠροΕξόφληση του συνόλου των Διδάκτρων του Α΄ Μέρους, Βασικό Σιάτσου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, γίνεται έκπτωση 20% (300ευρώ), με τελικό κόστος 1200ευρώ, με εφάπαξ πληρωμή.

Πρόγραμμα:

Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής Σεμινάρια:
 • Ιστορία & Εξέλιξη του Σιάτσου, Βασικές Αρχές, Εφαρμογές & Ασκήσεις
 • Ενδείξεις & Αντενδείξεις του Σιάτσου
 • Βασικές Τεχνικές & Θέσεις Εφαρμογής του Σιάτσου
 • Βασικές Αρχές Εντοπισμού και Ερμηνείας Σημείων, Θεωρία & Πράξη  
 • Εισαγωγή στο Ζεν Σιάτσου, Θεωρία & Πράξη
 • Θεωρία του Γιν-Γιανγκ και των Πέντε Στοιχείων
 • Οι δώδεκα Κλασσικοί Μεσημβρινοί, Θεωρία & Πράξη
 • Βασικές Αρχές Διάγνωσης του Σιάτσου, Θεωρία & Πράξη
 • Ασκήσεις αναπνοών και κατανόησης της Ενέργειας (Τσι)
 • Τσι-Κονγκ & Εξάσκηση του Τσι
 • Ντο-Ιν & ΑυτοΣιάτσου, Θεωρία & Πράξη
 • Βασικές Αρχές της Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής
 • Ιατρικά Μαθήματα Ανατομίας & Φυσιολογίας
 • Μάθημα Αρχών Υγιεινής & Νοσολογίας
 • Μάθημα Πρώτων Βοηθειών
 • Παραδείγματα Περιπτωσιακών Μελετών, Θεωρία & Πράξη
 • Εξετάσεις, Θεωρία & Πράξη

Β΄ Μέρος, Θεραπευτικό Σιάτσου - Β΄ Ακαδημαϊκό Έτος

Διάρκεια:

Το Β΄ Μέρος, Θεραπευτικό Σιάτσου, πραγματοποιείται και στις δύο περιόδους (εξάμηνα) του κάθε ακαδημαϊκού έτους, με Έναρξη τον μήνα Οκτώβριο και Λήξη τον μήνα Ιούνιο.

Τίτλος Σπουδών:

Δεν δίνεται Τίτλος Σπουδών για το Β΄ Μέρος, Θεραπευτικό Σιάτσου σε όσους δεν συνεχίσουν στο Γ΄ Μέρος, Εξειδικευμένο Σιάτσου, καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση να ολοκληρώσουν τον Κύκλο Εκπαίδευσης Σιάτσου, συμμετέχοντας και στα Σεμινάρια του Γ΄ Έτους, ώστε να λάβουν το Δίπλωμα Εκπαίδευσης.

Δίδακτρα:

Το συνολικό κόστος του Β΄ Μέρους, Θεραπευτικό Σιάτσου, είναι 1700ευρώ, και η εξόφληση γίνεται σε ισόποσες δόσεις.

Εγγραφή:

Η θέση συμμετοχής για το Α΄ Μέρος, Κλασσική Ρεφλεξολογία, κατοχυρώνεται με προκαταβολή 150ευρώ, τα οποία αφαιρούνται από τα συνολικά Δίδακτρα.

Εκπτώσεις:

 • Με έγκαιρη ΠροΕγγραφή και πληρωμή της προκαταβολής του Β΄ Μέρους, Θεραπευτικό Σιάτσου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, γίνεται έκπτωση 10% (170ευρώ), με τελικό κόστος 1530ευρώ, πάντα με εξόφληση σε ισόποσες δόσεις.
 • Με έγκαιρη ΠροΕξόφληση του συνόλου των Διδάκτρων του Β΄ Μέρους, Θεραπευτικό Σιάτσου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, γίνεται έκπτωση 20% (340ευρώ), με τελικό κόστος 1360ευρώ, με εφάπαξ πληρωμή.

Πρόγραμμα:

Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής Σεμινάρια:
 • Επανάληψη στην Ύλη του Α΄ έτους, Θεωρία & Πράξη  
 • Ειδικές Τεχνικές & Θέσεις Εφαρμογής του Σιάτσου
 • Ειδικές Αρχές Εντοπισμού και Ερμηνείας Σημείων, Θεωρία & Πράξη  
 • Εμβάθυνση στην συνένωση Θεωρίας & Πράξης του Ζεν Σιάτσου, Masunaga Shiatsu Theory
 • Οι Προεκτάσεις των Μεσημβρινών, Θεωρία & Πράξη
 • Διάγνωση Μασουνάγκα, Θεωρία & Πράξη 
 • Εμβάθυνση στην Διάγνωση του Σιάτσου
 • Τεχνική Αμπούκο, Θεωρία & Πράξη 
 • Λήψη Ιστορικού, Θεωρία & Πράξη  
 • Εμβάθυνση στην Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική
 • Διατροφή και Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική
 • Ιατρικά Μαθήματα Παθοφυσιολογίας & Παθολογίας
 • Μάθημα Φαρμακολογίας
 • Μαθήματα Ηθικής Δεοντολογίας & Συμβουλευτικής, Ψυχολογία Πελάτη & Επαγγελματία, Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Μάθημα Επαγγελματικής Ανάπτυξης
 • Μάθημα Επαγγελματικής Δεοντολογίας & Επιχειρηματικότητας
 • Μαθήματα Διατροφής & Διαιτολογίας
 • Μάθημα Μεθοδολογίας Έρευνας
 • Παραδείγματα Περιπτωσιακών Μελετών, Θεωρία & Πράξη
 • Εξετάσεις, Θεωρία & Πράξη

Γ΄ Μέρος, Εξειδικευμένο Σιάτσου - Γ΄ Ακαδημαϊκό Έτος

Διάρκεια:

Το Γ΄ Μέρος, Εξειδικευμένο Σιάτσου, πραγματοποιείται και στις δύο περιόδους (εξάμηνα) του κάθε ακαδημαϊκού έτους, με Έναρξη τον μήνα Οκτώβριο και Λήξη τον μήνα Ιούνιο.

Τίτλος Σπουδών:

Δίνεται Δίπλωμα Εκπαίδευσης σε όσους ολοκληρώσουν τον Κύκλο Εκπαίδευσης Σιάτσου, έχοντας συμμετάσχει τόσο στο Α΄ Μέρος, Βασικό Σιάτσου και στο Β΄ Μέρος, Θεραπευτικό Σιάτσου, όσο και στο Γ΄ Μέρος, Εξειδικευμένο Σιάτσου. Πιστοποίηση από την Ελληνική Εταιρία Σιάτσου (ΕλΕΣι).

Δίδακτρα:

Το συνολικό κόστος του Γ΄ Μέρους, Εξειδικευμένο Σιάτσου, είναι 1100ευρώ, και η εξόφληση γίνεται σε ισόποσες δόσεις.

Εγγραφή:

Η θέση συμμετοχής για το Γ΄ Μέρος, Εξειδικευμένο Σιάτσου, κατοχυρώνεται με προκαταβολή 100ευρώ, τα οποία αφαιρούνται από τα συνολικά Δίδακτρα.

Εκπτώσεις:

 • Με έγκαιρη ΠροΕγγραφή και πληρωμή της προκαταβολής του Γ΄ Μέρους, Εξειδικευμένο Σιάτσου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, γίνεται έκπτωση 10% (100ευρώ), με τελικό κόστος 1000ευρώ, πάντα με εξόφληση σε ισόποσες δόσεις.
 • Με έγκαιρη ΠροΕξόφληση του συνόλου των Διδάκτρων του Γ΄ Μέρους, Εξειδικευμένο Σιάτσου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, γίνεται έκπτωση 20% (200ευρώ), με τελικό κόστος 900ευρώ, με εφάπαξ πληρωμή.

Πρόγραμμα:

Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής Σεμινάρια:
 • Επανάληψη και Εμβάθυνση στην Ύλη του Β΄ έτους, Θεωρία & Πράξη  
 • Εξειδικευμένη Λήψη Ιστορικού, Θεωρία & Πράξη  
 • Εξειδικευμένοι Μέθοδοι Διάγνωσης, Θεωρία & Πράξη  
 • Σύνδρομα Παθολογίας, Θεωρία & Πράξη
 • Ένωση Θεωρίας & Πράξης Συνδρόμων Παθολογίας Δυτικής και Κινέζικης Ιατρικής
 • Παραδείγματα Περιπτωσιακών Μελετών, Θεωρία & Πράξη
 • Εξετάσεις, Θεωρία & Πράξη
img
Θεραπεύτρια Σιάτσου
Υπεύθυνος Ναταλία Κωστοπούλου
Διάρκεια 780 ώρες
Μαθήματα 37
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping