Διετής Κύκλος Εκπαίδευσης Ρεφλεξολογίας

Διετής Κύκλος Εκπαίδευσης Ρεφλεξολογίας

Διετής Κύκλος Εκπαίδευσης Ρεφλεξολογίας

Η Ρεφλεξολογία ανήκει στις Συμπληρωματικές Θεραπείες (Complementary Therapies) σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είναι μια μέθοδος αντανακλαστικής θεραπείας που εφαρμόζεται σε επιλεγμένες περιοχές και συγκεκριμένα σημεία του σώματος, κυρίως των άκρων ποδιών και χεριών, που αντιστοιχούν σε κάθε όργανο και τμήμα του σώματος. Διεγείροντας αυτές τις περιοχές και τα σημεία με ειδικούς χειρισμούς, επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση της υγείας του οργανισμού.

Επομένως, η Ρεφλεξολογία συνιστά μία φυσική μέθοδο ενεργοποίησης της αυτοθεραπευτικής ικανότητας του οργανισμού. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης και παρέμβασης, βασιζόμενο στις αρχές της αντανακλαστικής θεραπείας, δηλαδή, όπως περιγράφεται στην επιστημονική βάση δεδομένων Cochrane, σε χειρισμούς ή πιέσεις σε συγκεκριμένα μέρη των άκρων, τα οποία επιδρούν σε άλλες περιοχές του σώματος. Εφαρμόζεται συνδυαστικά με κάθε άλλη αγωγή, ιατρική ή παραϊατρική, και εξυπηρετεί στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων τους. Ενδείκνυται για κάθε λειτουργική δυσλειτουργία του οργανισμού, εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις γενικές και ειδικές αντενδείξεις.

Στο KINETIKS η Ρεφλεξολογία διδάσκεται από μέλη του Πανελλήνιου Επαγγελματικού Σωματείου Ρεφλεξολόγων (Π.Ε.Σ.Ρ.) και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων γίνεται σύμφωνα με την ενδεδειγμένη ύλη της επίσημης εκπαιδευτικής εγκυκλίου.

Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διπλώματος Ρεφλεξολόγου, με δικαίωμα στην άσκηση του επαγγέλματος όπως αυτή έχει κατοχυρωθεί από το Π.Ε.Σ.Ρ., ολοκληρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

Ο διετής Κύκλος Εκπαίδευσης Ρεφλεξολογίας απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ή να εδραιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να γίνουν πλήρως καταρτισμένοι επαγγελματίες της Ρεφλεξολογίας, είτε αυτοαπασχολούμενοι, είτε εργαζόμενοι σε χώρους που παρέχονται υπηρεσίες Υγείας και Ευεξίας.
Δίνεται Δίπλωμα Εκπαίδευσης με Πιστοποίηση από το Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων (ΠΕΣΡ), το Ευρωπαίκό Δίκτυο Ρεφλεξολογίας (RiEN) και το Διεθνές Συμβούλιο Ρελφεξολόγων (ICR).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Α΄ Μέρος, Κλασσική Ρεφλεξολογία - Α΄ Ακαδημαϊκό Έτος.

Διάρκεια:

Το Α΄ Μέρος, Κλασσική Ρεφλεξολογία, πραγματοποιείται και στις δύο περιόδους (εξάμηνα) του κάθε ακαδημαϊκού έτους, με Έναρξη τον μήνα Οκτώβριο και Λήξη τον μήνα Ιούνιο.

Τίτλος Σπουδών:

Δεν δίνεται Τίτλος Σπουδών για το Α΄ Μέρος, Κλασσική Ρεφλεξολογία σε όσους δεν συνεχίσουν στο Β΄ Μέρος, Εξειδικευμένη Ρεφλεξολογία, καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση να ολοκληρώσουν τον Κύκλο Εκπαίδευσης Ρεφλεξολογίας, συμμετέχοντας και στα Σεμινάρια του Β΄ Έτους, ώστε να λάβουν το Δίπλωμα Εκπαίδευσης.

Δίδακτρα:

Το συνολικό κόστος του Α΄ Μέρους, Κλασσική Ρεφλεξολογία, είναι 1700ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) , και η εξόφληση γίνεται σε ισόποσες δόσεις.

Εγγραφή:

Η θέση συμμετοχής για το Α΄ Μέρος, Κλασσική Ρεφλεξολογία, κατοχυρώνεται με προκαταβολή 170ευρώ, τα οποία αφαιρούνται από τα συνολικά Δίδακτρα.

Εκπτώσεις:

 • Με έγκαιρη ΠροΕγγραφή και πληρωμή της προκαταβολής του Α΄ Μέρους, Κλασσική Ρεφλεξολογία εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, γίνεται έκπτωση 100ευρώ, με τελικό κόστος 1600ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), πάντα με εξόφληση σε ισόποσες δόσεις.
 • Με έγκαιρη ΠροΕξόφληση του συνόλου των Διδάκτρων του Α΄ Μέρους, Κλασσική Ρεφλεξολογία εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, γίνεται έκπτωση 200ευρώ, με τελικό κόστος 1500ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με εφάπαξ πληρωμή.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω διευκόλυνση/έκπτωση στην πληρωμή των διδάκτρων!

Πρόγραμμα:

Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής Σεμινάρια:
 • Ιστορία & Εξέλιξη της Ρεφλεξολογίας, Αναφορά στην πορεία, αναγνώριση και εδραίωση της Ρεφλεξολογίας και την τωρινή Δεοντολογία του Επαγγέλματος
 • Αρχές & Μέθοδοι Αντανακλαστικών Θεραπειών και Ρεφλεξολογίας, Αναφορά στη θεωρητική βάση της Ρεφλεξολογίας και τον Τρόπο Δράσης σε Φυσικό & Ψυχικό Επίπεδο
 • Αντανακλαστικές Ζώνες & Ζωνοθεραπεία, Θεωρία & Πράξη
 • Ενδείξεις & Αντενδείξεις Ρεφλεξολογίας, Εισαγωγή στις Γραμμές & Περιοχές των Άκρων Ποδιών
 • Ρεφλεξολογία Άκρων Ποδιών, Τεχνικές Χαλάρωσης & Πίεσης
 • Χάρτες & Σημεία Ρεφλεξολογίας Άκρων Ποδιών, Θεωρία & Πράξη
 • Σύστοιχα & Αντίστοιχα Συστήματα Ρεφλεξολογίας, Θεωρία & Πράξη
 • Ρεφλεξολογία στα Συστήματα του Ανθρώπινου Οργανισμού, Θεωρία & Πράξη
 • Ιατρικά Μαθήματα Ανατομίας & Φυσιολογίας
 • Μάθημα Αρχών Υγιεινής & Νοσολογίας
 • Μάθημα Πρώτων Βοηθειών
 • Παραδείγματα Περιπτωσιακών Μελετών, Θεωρία & Πράξη
 • Εξετάσεις, Θεωρία & Πράξη

Β΄ Μέρος, Εξειδικευμένη Ρεφλεξολογία - Β΄ Ακαδημαϊκό Έτος

Διάρκεια:

Το Β΄ Μέρος, Εξειδικευμένη Ρεφλεξολογία, πραγματοποιείται και στις δύο περιόδους (εξάμηνα) του κάθε ακαδημαϊκού έτους, με Έναρξη τον μήνα Οκτώβριο και Λήξη τον μήνα Ιούνιο.

Τίτλος Σπουδών:

Δίνεται Δίπλωμα Εκπαίδευσης σε όσους ολοκληρώσουν τον Κύκλο Εκπαίδευσης Ρεφλεξολογίας, έχοντας συμμετάσχει τόσο στο Α΄ Μέρος, Κλασσική Ρεφλεξολογία, όσο και στο Β΄ Μέρος, Εξειδικευμένη Ρεφλεξολογία. Πιστοποίηση από το Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων (ΠΕΣΡ), το Ευρωπαίκό Δίκτυο Ρεφλεξολογίας (RiEN) και το Διεθνές Συμβούλιο Ρελφεξολόγων (ICR).

Δίδακτρα:

Το συνολικό κόστος του Β΄ Μέρους, Εξειδικευμένη Ρεφλεξολογία, είναι 1900ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και η εξόφληση γίνεται σε ισόποσες δόσεις.

Εγγραφή:

Η θέση συμμετοχής για το Β΄ Μέρος, Εξειδικευμένη Ρεφλεξολογία, κατοχυρώνεται με προκαταβολή 190ευρώ, τα οποία αφαιρούνται από τα συνολικά Δίδακτρα.

Εκπτώσεις:

 • Με έγκαιρη ΠροΕγγραφή και πληρωμή της προκαταβολής του Β΄ Μέρους, Εξειδικευμένη Ρεφλεξολογία εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, γίνεται έκπτωση 100ευρώ, με τελικό κόστος 1800ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), πάντα με εξόφληση σε ισόποσες δόσεις.
 • Με έγκαιρη ΠροΕξόφληση του συνόλου των Διδάκτρων του Β΄ Μέρους, Εξειδικευμένη Ρεφλεξολογία εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, γίνεται έκπτωση 200ευρώ, με τελικό κόστος 1700ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με εφάπαξ πληρωμή.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω διευκόλυνση/έκπτωση στην πληρωμή των διδάκτρων!

Πρόγραμμα:

Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής Σεμινάρια:
 • Λήψη Ιστορικού, Καταγραφή & Αξιολόγηση Περιστατικών
 • Ρεφλεξολογία Άκρων Ποδιών, Εξειδικευμένες Τεχνικές
 • Ρεφλεξολογία Άκρων Χεριών, Τεχνικές Χαλάρωσης & Πίεσης
 • Ρεφλεξολογία Αυτιών, Τεχνικές Χαλάρωσης & Πίεσης
 • Ρεφλεξολογία Προσώπου, Τεχνικές Χαλάρωσης & Πίεσης
 • Μικρο- & Μακρο- Συστήματα Ρεφλεξολογίας, Θεωρία & Πράξη
 • Ρεφλεξολογία & Κινέζικη Παραδοσιακή Ιατρική, Θεωρία & Πράξη
 • Ρεφλεξολογία & Su Jok, Θεωρία & Πράξη
 • Χρωμορεφλεξολογία, Θεωρία & Πράξη
 • Ολιστική Αξιολόγηση Άκρων Ποδιών, Θεωρία & Πράξη
 • Ιατρικά Μαθήματα Παθοφυσιολογίας & Παθολογίας
 • Μάθημα Φαρμακολογίας
 • Μαθήματα Ηθικής Δεοντολογίας & Συμβουλευτικής, Ψυχολογία Πελάτη & Επαγγελματία, Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Μάθημα Επαγγελματικής Ανάπτυξης
 • Μάθημα Επαγγελματικής Δεοντολογίας & Επιχειρηματικότητας
 • Μαθήματα Διατροφής & Διαιτολογίας
 • Μάθημα Μεθοδολογίας Έρευνας
 • Παραδείγματα Περιπτωσιακών Μελετών, Θεωρία & Πράξη
 • Εξετάσεις, Θεωρία & Πράξη
img
Ρεφλεξολόγος

Reviews

Average Rating

0
(0 rating)

Detailed Rating

0
0
0
0
0
Υπεύθυνος Αντωνία Τσιακμάκη
Διάρκεια 2 χρόνια
Μαθήματα 31
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping